BNP skladi

BNP Paribas

WORLDSELECT ONE je v Luxemburgu registrirana družba za upravljanje, ki združuje več krovnih skladov, ki jih sestavljajo različne naložbe v finančne instrumente in druge kratkoročne likvidne finančne instrumente v različnih valutah. Sklad je bil ustanovljen 21.6.2004.

 

Sklad WORLDSELECT ONE sestavlja podsklad, ki vam ga tudi ponujamo v Novi KBM:

  • WORLDSELECT ONE First Selection

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas) se ukvarja z upravljanjem premoženja. BNP Paribas Investment Partners je eden največjih upravljalcev premoženja na svetu. Njihove ekipe delujejo v večjih finančnih središlih v Evropi, Aziji in Južni Ameriki kar omogoča prilagajanje lokalnim razmeram na trgu. Lokalni upravljalci premoženja zagotavljajo poglobljeno znanje o lokalnih trgih, kjer je družba BNP prisotna.

 

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke. 

 

Prodajni prospekt sklada in vsi potrebni dokumenti sklada so brezplačno na voljo na spletni strani BNP Paribas Investment partners www.bnpparibas-ip.com ter spletni strani Nove KBM d.d. www.nkbm.si.

Oznaka tveganja Naziv sklada Velikost sklada VEP Vstopna provizija: do maksimalno Upravljalska provizija
5 BNP First Selection 51.949.124,00 12,77 5,00 % 3,61 %
founds risk

Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh