Allianz Global Investors

Allianz Global Investors

Družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A. se je odločila za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji. Z 31.12.2012 so v Sloveniji prenehali tržiti sklade Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz PIMCO Euro Bond, Allianz Growing Markets Protect, Allianz Global Equity, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Global Agricultural Trends, Allianz Global EcoTrends, Allianz Oriental Income, Allianz BRIC Equity.

V zgoraj navedene sklade družbe Allianz Global Investors Luxembourg S.A ni več mogoče izvajati vplačil. V primeru, da ste redno mesečno vplačevali v zgoraj navedene sklade vas prosimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic

Oznaka tveganja Naziv sklada Velikost sklada VEP Vstopna provizija: do maksimalno Upravljalska provizija
1 Allianz Enhanced Short Term Euro / 107,25 0,00 % 0,35 %
3 Allianz PIMCO Euro Bond / 17,55 3,00 % 1,15 %
6 Allianz Global Equity / 14,13 5,00 % 1,50 %
6 Allianz Europe Equity Growth / 301,63 5,00 % 1,50 %
6 Allianz Global Agricultural Trends / 105,38 5,00 % 1,75 %
6 Allianz Oriental Income ** / 196,76 5,00 % 1,50 %
6 Allianz BRIC Equity / 110,45 5,00 % 1,75 %
** Sklad Allianz RCM Oriental Income je nominiran v USD.
founds risk

Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh