Allianz Global Investors

Allianz Global Investors

Družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A. se je odločila za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji. Z 31.12.2012 so v Sloveniji prenehali tržiti sklade Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz PIMCO Euro Bond, Allianz Growing Markets Protect, Allianz Global Equity, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Global Agricultural Trends, Allianz Global EcoTrends, Allianz Oriental Income, Allianz BRIC Equity.

V zgoraj navedene sklade družbe Allianz Global Investors Luxembourg S.A ni več mogoče izvajati vplačil. V primeru, da ste redno mesečno vplačevali v zgoraj navedene sklade vas prosimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic

Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Sklad vlaga v delnice podjetij, ki so kakorkoli povezano z sektorjem agrikulture. Sem spada od pridelave in predelave surovin in poljščin; hrambe, prevoza in prodaje končnih proizvodov za trg do lesne in papirne industrije.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 5%
Upravljalska provizija: 1.75%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 0,00 105.7
26. 5. 2020 0,00 104.37
25. 5. 2020 0,00 103.66
22. 5. 2020 0,00 102.7
20. 5. 2020 0,00 102.32
19. 5. 2020 0,00 102.76
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh