Allianz Global Investors

Allianz Global Investors

Družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A. se je odločila za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji. Z 31.12.2012 so v Sloveniji prenehali tržiti sklade Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz PIMCO Euro Bond, Allianz Growing Markets Protect, Allianz Global Equity, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Global Agricultural Trends, Allianz Global EcoTrends, Allianz Oriental Income, Allianz BRIC Equity.

V zgoraj navedene sklade družbe Allianz Global Investors Luxembourg S.A ni več mogoče izvajati vplačil. V primeru, da ste redno mesečno vplačevali v zgoraj navedene sklade vas prosimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic

Allianz Oriental Income - AT - USD

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Sklad fleksibilne naložbene politike vlaga v podjetja v azijsko-pacifiški regiji. Sklad je delniški, 80 odstotkov delnic pa mora izhajati iz podjetij v azijsko-pacifiškem prostoru (Rusije in Turčije ne prištevamo med azijske države), v izrednih razmerah pa je mogoča popolna naložba premoženja sklada v dolžniške vrednostne papirje in denar. Naložbeni cilj je dolgoročno poskrbeti za rast kapitala in stalno donosnost.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 5%
Upravljalska provizija: 1.5%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 0,00 163.72
26. 5. 2020 0,00 164.15
25. 5. 2020 0,00 161.97
22. 5. 2020 0,00 159.84
20. 5. 2020 0,00 162.33
19. 5. 2020 0,00 159.13
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh