Deka Investmentfonds

Deka Investmentfonds

Deka Convergence Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Vlaganja potekajo pretežno v delnice podjetij, ki imajo težišče poslovanja ali sedež v državah konvergenčnih meril. Države konvergenčnih meril so tiste države, ki si s prevzemom in izvedbo gospodarskih reform prizadevajo, da bi na dolgi rok dosegale standard EU/EMU, in ki s tem želijo pospešiti, zagotoviti oziroma omogočiti lastno integracijo v eno izmed oblik evropske delitve dela. Skupni delež zamenljivih in opcijskih obveznic ne sme presegati 10 % neto premoženja sklada.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3.75%
Upravljalska provizija: 2%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 0,00 93.31
26. 5. 2020 0,00 92.76
25. 5. 2020 0,00 91.02
22. 5. 2020 0,00 89.86
20. 5. 2020 0,00 90.03
19. 5. 2020 0,00 88.26
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh