RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent

Oznaka tveganja: 3

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 5 let

Strategija vlaganja:
Vlaga se v obvezniške trge v Evropi, vrednostne papirje z evro območja, ki sestavljajo večinski del portfelja, v nekatere evropske valute (npr. v dansko krono, britanski funt) in v valute novih (vzhodnoevropskih) članic EU, zaradi česar je valutno tveganje manjše. Pri naložbenem obdobju nad 5 let je sklad idealen za investitorje, ki iščejo alternativo čistemu evroobvezniškemu skladu.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 1.5%
Upravljalska provizija: 0.71%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 574.530.475,40 13.82
26. 5. 2020 571.836.828,08 13.77
25. 5. 2020 571.224.901,97 13.75
22. 5. 2020 570.737.574,63 13.74
20. 5. 2020 567.872.323,05 13.67
19. 5. 2020 566.220.573,45 13.63
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh