RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Investicijski sklad vlaga pretežno v delnicam in obveznicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti v Evropi, pri čemer je težišče na delnicah z visokimi pričakovanji donosa.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 1.74%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 111.727.061,89 133.32
26. 5. 2020 110.099.104,04 131.4
25. 5. 2020 108.309.238,59 129.29
22. 5. 2020 108.194.332,87 129.12
20. 5. 2020 107.945.354,67 128.94
19. 5. 2020 108.679.620,36 129.83
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh