RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Europa-SmallCapFonds

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Investicijski sklad vlaga pretežno v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje malo ali srednje kapitaliziranih podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti v Evropi.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 2%

Datum Velikost sklada VEP
28. 5. 2020 57.232.846,29 269.88
27. 5. 2020 57.027.904,73 268.9
26. 5. 2020 56.329.790,22 265.61
25. 5. 2020 55.210.552,85 260.38
22. 5. 2020 54.908.372,43 259
20. 5. 2020 54.462.922,60 257.75
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh