RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Global-Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Vlaganje poteka v svetovne delnice. Regionalna težišča so Severna Amerika, Evropa in Japonska. Prednost imajo naložbe v delnice dobro ocenjenih podjetij, ki po panožni in državni lokaciji zagotavljajo široko razpršenost po vsem svetu. Sklad je idealen za vlagatelje, ki želijo dolgoročno izkoristiti razmeroma visoke možnosti donosov in se hkrati zavedajo visokih nihanj tečajev (razvoj tečajev delnic in valut).

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 1.5%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 515.374.589,53 304.22
26. 5. 2020 510.008.840,03 303.26
25. 5. 2020 508.176.431,84 302.38
22. 5. 2020 507.636.557,19 302.01
20. 5. 2020 504.552.060,21 300.58
19. 5. 2020 510.788.825,51 304.43
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh