RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Sredstva sklada se vlagajo v delnice podjetij v tranzicijskih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Vlagatelji med drugim pridobivajo dobiček tako zaradi višje gospodarske rasti v teh državah kot zaradi primerljivo bolj atraktivnega vrednotenja delnic. Sklad je primeren za vlagatelje, ki želijo pridobiti zaradi rasti in priložnosti, ki jih ponuja Vzhodna Evropa, a se obenem zavedajo možnosti tečajnih nihanj (pri naslednjih državah kandidatkah za vstop v EU).

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 2%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 223.213.487,09 262.32
26. 5. 2020 219.491.133,77 257.91
25. 5. 2020 217.150.570,39 255.23
22. 5. 2020 218.725.784,94 257.03
20. 5. 2020 215.023.093,26 252.71
19. 5. 2020 213.960.046,27 251.48
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh