RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Europa-Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Sklad vlaga v evropska podjetja, ki so v svetovnem merilu dobro ocenjena in jih izbira na osnovi natančnih analiz. Čeprav je vlaganje pretežno usmerjeno v delnice v evrih (brez valutnega tveganja), je pričakovati visoka tečajna nihanja (razvoj tečaja delnic in valutnih tečajev). Sklad je primeren za obdobje vlaganja, daljše od 10 le

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 1.5%

Datum Velikost sklada VEP
28. 5. 2020 304.271.796,70 201.24
27. 5. 2020 302.827.638,12 200.22
26. 5. 2020 298.546.138,22 197.39
25. 5. 2020 294.006.221,95 194.46
22. 5. 2020 294.274.025,01 194.64
20. 5. 2020 293.266.532,78 193.97
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh