RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-US-Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10

Strategija vlaganja:
Raiffeisen-US-AktienFonds investira v dobro ocenjena podjetja, ki kotirajo na borzah v ZDA. Poleg Raiffeisen-Europa-AktienFonds in Raiffeisen-Pazifik-AktienFonds ta sklad pokriva bistveni del treh svetovno najpomembnejših naložbenih regij. V primerjavi z vlaganjem v svetovne delnice je tveganje pri tem skladu zaradi majhnih trgov in omejitev na eno valuto višje. Poleg razvoja tečaja delnic na skupni razvoj sklada pomembno vpliva razmerje menjalnega tečaja. Vlaganje naj bi trajalo najmanj 10 let.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 1.5%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 319.432.612,83 220.66
26. 5. 2020 316.823.607,66 218.86
25. 5. 2020 316.891.160,06 218.93
22. 5. 2020 314.381.654,12 217.21
20. 5. 2020 311.481.261,06 215.04
19. 5. 2020 318.355.987,81 219.56
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh