RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Raiffeisen-Eurasien-AktienFonds (prej Raiffeisen-Konvergenz-Aktien) vlaga sredstva sklada v delnice v svetovnem merilu dobro ocenjenih podjetij iz držav s podobnim gospodarskim in političnim razvojem. Ob tem je vlaganje s približno dvema tretjinama premoženja sklada usmerjeno na razvijajoča se tržišča Rusije in Kitajske. Dodatno se vlaga tudi v države, kot so Poljska, Madžarska, Češka in Turčija. Poleg pozitivnih razvojnih možnosti je treba računati z občutno višjimi tečajnimi nihanji zaradi valutnega tveganja in tveganja s tečajem delnic.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 2%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 375.010.264,87 226
26. 5. 2020 373.973.275,85 225.37
25. 5. 2020 372.193.058,85 224.37
22. 5. 2020 378.142.666,57 227.95
20. 5. 2020 373.928.118,27 225.8
19. 5. 2020 371.505.656,55 224.5
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh