RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Global-Rent

Oznaka tveganja: 4

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 8 let

Strategija vlaganja:
Vlaganja potekajo v obveznice, razpršene po vsem svetu. Težišča so Severna Amerika, Evropa in Japonska. Prednost imajo dolžniki z odlično do zelo dobro boniteto, tako znaša delež državnih obveznic več kot 50 odstotkov. Ob naložbenem obdobju najmanj 5 let je sklad idealen za vlagatelje, ki želijo izkoristiti razmeroma visoke možnosti donosa ob hkratnem tečajnem tveganju

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 1.5%
Upravljalska provizija: 0.72%

Datum Velikost sklada VEP
28. 5. 2020 354.742.936,62 114.84
27. 5. 2020 354.188.932,13 114.75
26. 5. 2020 356.573.174,41 115.54
25. 5. 2020 356.843.495,70 115.62
22. 5. 2020 355.353.696,75 115.08
20. 5. 2020 354.126.305,28 114.75
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh