RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Euro ShortTerm Rent

Oznaka tveganja: 1

Priporočeno obdobje vlaganja: nad 3 leta

Strategija vlaganja:
Nalaganje poteka v papirje denarnega trga, blagajniške zapise, floaterje in obveznice s kratkim (preostalim) rokom trajanja. Vlagamo izključno v evre, za to ni valutnega tveganja. Sklad je primeren za vlaganje v vrednostne papirje, pri katerih je v ospredju visoka varnost. Od investicijskega obzorja 3 let.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 1.5%
Upravljalska provizija: 0.36%

Datum Velikost sklada VEP
28. 5. 2020 867.332.103,58 105
27. 5. 2020 867.032.882,66 104.91
26. 5. 2020 867.046.906,26 104.86
25. 5. 2020 868.870.685,81 104.84
22. 5. 2020 869.428.554,95 104.84
20. 5. 2020 868.718.791,26 104.75
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh