RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-HealthCare-Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: nad 10 let

Strategija vlaganja:
Raiffeisen-HealthCare-AktienFonds vlaga v naslove mednarodnih podjetij, ki pripadajo področju zdravstva. Zelo široka strategija vlaganja je deljena v naslednja štiri posamezna področja: medicinska tehnika, zdravstvene storitve, biotehnologija ter lekarništvo. Pri izbiri naslovov dosledno sledimo stilu od spodaj navzgor. V primerjavi z globalno vlagajočem delniškem skladu računamo z znatno višjimi tečajnimi nihanji, na podlagi omejenega težišča na dejavnosti in valutne komponente. Z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 2%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 114.194.055,74 255.28
26. 5. 2020 115.090.219,16 258.46
25. 5. 2020 114.461.070,81 257.31
22. 5. 2020 113.810.578,36 256.29
20. 5. 2020 113.649.584,54 256.87
19. 5. 2020 115.412.718,70 261.51
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh