RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Energie-Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: nad 10 let

Strategija vlaganja:
Sklad vlaga v naslove mednarodnih podjetij, katera spadajo v področje proizvajalcev in oskrbovalcev z energijo. Ponudniki pokrivajo naslednja področja: nafta in plin, oskrbovanje z električno energijo, plinom ter opremljanje. Pri izbiri naslovov sledimo dosledno stilu od spodaj navzgor, kateri temelji na natančni analizi podatkov posebnih za podjetja in delno tudi temeljnih makroekonomskih podatkov. V primerjavi z globalno vlagajočem delniškem skladu računamo z znatno višjimi tečajnimi nihanji, na podlagi omejenega težišča na dejavnosti in valutne komponente. Z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 2%

Datum Velikost sklada VEP
28. 5. 2020 90.423.995,85 84.76
27. 5. 2020 89.040.516,40 83.67
26. 5. 2020 87.427.763,23 82.37
25. 5. 2020 86.062.491,47 81.51
22. 5. 2020 86.669.851,14 82.37
20. 5. 2020 85.879.108,30 81.81
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh