RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: nad 10 let

Strategija vlaganja:
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien je globalni delniški sklad za Emerging Markets. Vsebuje mednarodne delnice, ki vlagajo v Emerging Markets Azije, Latinske Amerike, Evrope in Srednjega Vzhoda. Druge regije ali dežele upoštevamo kot dodatek. Za povečanje diverzifikacije, izbiramo naslove z vidika dežel ter dejavnosti. Zato je sklad primeren za vlagatelje, kateri želijo izkoristiti visoke možnosti donosov iz vlaganj v delnice in pri tem zavestno sprejmejo visoka nihanja tečajev (razvoj tečajev delnic in valutnih tečajev), z obzorjem vlaganja od 10 let.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 2%

Datum Velikost sklada VEP
28. 5. 2020 177.504.550,78 237.26
27. 5. 2020 177.632.180,18 237.41
26. 5. 2020 176.827.263,81 235.79
25. 5. 2020 175.651.334,36 234.26
22. 5. 2020 179.548.265,10 239.72
20. 5. 2020 178.335.580,42 238.52
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh