RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Russland-Aktien

Oznaka tveganja: 7

Priporočeno obdobje vlaganja: 10 let

Strategija vlaganja:
Investicijski sklad vlaga najmanj 2/3 premoženja sklada v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče svoje dejavnosti v Rusiji in državah naslednicah Sovjetske Zveze. Investicijski sklad dalje vlaga največ 1/3 premoženja sklada v obveznice ter v spremenljive in opcijske obveznice.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 2.17%

Datum Velikost sklada VEP
28. 5. 2020 66.299.587,90 98.4
27. 5. 2020 67.227.369,73 99.7
26. 5. 2020 66.873.763,52 99.16
25. 5. 2020 66.083.362,19 98.02
22. 5. 2020 66.507.354,46 98.61
20. 5. 2020 65.063.965,26 96.49
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh