RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien

Oznaka tveganja: 5

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Investicijski sklad vlaga najmanj 2/3 premoženja sklada – po odbitku likvidnih sredstev – v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče svoje dejavnosti na novo nastajajočih trgih Azije, Latinske Amerike, Afrike, Evrope in Bližnjega in Srednjega Vzhoda in ki so dejavne v panogah transporta, telekomunikacij, oskrbe, energetike, zdravstva in drugih dejavnosti, ki služijo izgradnji in vzdrževanju infrastrukture. Investicijski sklad dalje vlaga največ 1/3 premoženja sklada v obveznice (straight bonds) ter v spremenljive in opcijske obveznice.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 2%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 28.308.091,32 161.72
26. 5. 2020 27.764.607,88 158.63
25. 5. 2020 27.479.795,57 157.05
22. 5. 2020 27.495.932,79 157.21
20. 5. 2020 27.166.259,62 155.51
19. 5. 2020 27.314.072,01 156.25
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh