RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Osteuropa-Rent

Oznaka tveganja: 4

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 10 let

Strategija vlaganja:
Vlaga se predvsem v obveznice srednje- in vzhodnoevropskih držav v tranziciji (npr. Madžarska, Poljska), poleg tega pa še v državah, kot so Rusija, Turčija, Bolgarija, Hrvaška idr. Težišče so naslednje države kandidatke pristopnice k Evropski uniji. Vlagatelji pridobivajo dobiček iz visoke obrestne stopnje v teh državah, vendar je treba pri tem računati na visoka tečajna nihanja (valutno in bonitetno tveganje).

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 1.5%
Upravljalska provizija: 0.96%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 137.090.363,38 280.47
26. 5. 2020 131.492.645,08 278.46
25. 5. 2020 131.173.235,34 278.11
22. 5. 2020 131.618.849,57 279.03
20. 5. 2020 130.197.355,07 276.02
19. 5. 2020 129.926.509,14 275.42
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh