RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisenfonds-Konservativ

Oznaka tveganja: 3

Priporočeno obdobje vlaganja: vsaj 5 let

Strategija vlaganja:
Raiffeisenfonds-Konservativ je krovni sklad, ki pretežno vlaga v obvezniške sklade, poleg tega pa tudi v vrednostne papirje, instrumente denarnega trga, druge investicijske sklade, vloge na vpogled in izvedene finančne instrumente.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 1.5%
Upravljalska provizija: 0.72%

Datum Velikost sklada VEP
28. 5. 2020 354.022.520,81 120.36
27. 5. 2020 354.128.183,77 120.37
26. 5. 2020 354.366.218,86 120.45
25. 5. 2020 354.258.348,42 120.4
22. 5. 2020 353.269.948,09 120.11
20. 5. 2020 353.212.136,76 120.09
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh