RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Oznaka tveganja: 5

Priporočeno obdobje vlaganja: 10

Strategija vlaganja:
Sklad Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) je delniški sklad. Njegov naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju višjih tveganj. Sklad sredstva nalaga v posamezne vrednostne papirje (t. j. brez upoštevanja deležev investicijskih skladov, izvedenih finančnih instrumentov in depozitov na vpogled oziroma depozitov z odpoklicem) in/ali instrumente denarnega trga, katerih izdajatelji na podlagi družbenih, okoljskih in etičnih meril postavljajo v ospredje koncept trajnostnega razvoja. Najmanj 51% sredstev sklada je v obliki neposredno pridobljenih naložb vloženih v delnice ali delnicam enakovredne vrednostne papirje. Obenem sklad ne vlaga v panoge, kot so orožarska industrija ali rastlinska biotehnologija/zelena genska tehnologija, in v gospodarske družbe, ki kršijo pravice delavcev in človekove pravice. Izdajatelji obveznic oziroma instrumentov denarnega trga v portfelju sklada so lahko med drugim države, nadnacionalni izdajatelji in/ali podjetja. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.Izvedeni finančni instrumenti se lahko uporabijo le z namenom zavarovanja.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 1.69%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 383.743.428,38 160.66
26. 5. 2020 378.525.546,69 158.57
25. 5. 2020 375.362.501,83 157.44
22. 5. 2020 372.423.333,39 156.32
20. 5. 2020 369.312.930,10 155.44
19. 5. 2020 374.106.624,15 157.57
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh