Mesečna poročila o skladih

V mesečnih poročilih o posameznih investicijskih skladih pregledamo osnovne informacije in tekoče kazalce o skladu, težišče naložb sklada in analiziramo rezultate ter obete.

Arhiv

Na vrh