Skip to main content

Splošni pogoji

Investicijske sklade OTP Fund Management upravlja OTP Fund Management Ltd.

Trženje, distribucijo in vplačila skladov OTP Fund Management  v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso zajeti v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za donosnost naložbe sredstev v sklade. Prospekt, dodatek za slovenske vlagatelje, zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh skladov v poglavju Investicijski skladi, na sedežu podjetja in v vseh poslovalnicah. Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v investicijski sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja investicijskega sklada na spletni strani nkbm.si. Vstopna provizija znaša od 0 do 3 odstotkov vplačanega zneska, odvisno od posameznega sklada. Izstopne provizije ni, upravljavska provizija pa na letnem nivoju ne presega dveh in pol odstotkov. Prosimo, da ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.