Dne 15.6.2023 so se RCM skladi preimenovali v slovenske nazive skladov.
Imena skladov Raiffeisen Capital Management v nemškem in slovenskem jeziku

Tečajnica na obračunski dan: 21. 05. 2024

Raiffeisen Capital Management skladi