Skip to main content

Splošni pogoji

Investicijske sklade Raiffeisen Capital Management upravlja Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade  BNP Paribas upravlja  BNP Paribas Investment Partners, Allianz Global Investors Fund upravlja Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfonds upravlja Deka International S.A., Luxembourg.

Trženje, distribucijo in vplačila skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso zajeti v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za donosnost naložbe sredstev v sklade. Prospekt, dodatek za slovenske vlagatelje, zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh skladov v poglavju Investicijski skladi, na sedežu podjetja in v vseh poslovalnicah. Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v investicijski sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja investicijskega sklada so dnevno objavljeni v časopisu Večer in na spletni strani nkbm.si. Vstopna provizija znaša od 0 do 5 odstotkov vplačanega zneska, odvisno od posameznega sklada. Izstopne provizije ni, upravljavska provizija pa na letnem nivoju ne presega dveh in pol odstotkov. Prosimo, da ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.